• Certified Company

  ISO 9001:2005
 • The Best Industrial

  Solution Provider

ICU – PICU

Aircon- humidifier/ heater - Wilamed

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU
 • NICU
 • PICU

Airniva- humidifier/ heater - Wilamed

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU

Breathing Tube System - Wilamed

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU
 • NICU
 • PICU

Capnographgy/CO2 Detector - Westmed

 • Anaesthesia – Operating area
 • PICU

Cosytherm- Patient Warming System on lifestart - IH

 • NICU
 • PICU

EleGARD - Elevated CPR

 • ICU

Enlight 1800 - Timpel

 • NICU
  PICU
  ICU

First Breath- nCPAP with headgear - IH

 • NICU
 • PICU

High Flow Nasal Cannula - Foxxmed

 • ICU

HME & Filters - Westmed

 • ICU

Humming Vue - HFO Piston - Metran

 • NICU
 • PICU

Infant Flow- nCPAP with bonnet - IH

 • NICU
 • PICU

Maxblend 2 - Maxtec

 • ICU
  NICU
 • PICU

Micromax - Maxtec

 • ICU
  NICU
 • PICU

Mobybabe - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobybuddy - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobychair - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobycrib - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobydress - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobysofa - VAB

 • NICU
 • PICU

Mobytoddler - VAB

 • NCU
 • PICU

Nasal Aspirators - Westmed

 • PICU
 • NICU

Nitric oxide devices (Auto./semi-auto./manual) - ITC

 • ICU
 • NICU

RPAP- resuscitation driver - IH

 • NICU
 • PICU

Securement Devices - Westmed

 • PICU

Tecotherm neo- thermoregulation - IH

 • NICU
 • PICU

Wilaflow Elite : Ventilation driver- nCPAP and O2 - Wilamed

 • NICU
 • PICU